קראו בכותר - פוליטיקה במלחמה : קובץ מחקרים על החברה האזרחית במלחמת העצמאות