קראו בכותר - הערכה אסטרטגית לישראל - הערכה אסטרטגית לישראל 2020-2019 : על סף הסלמה: ריבוי אתגרים מחייב אסטרטגיה חדשה