קראו בכותר - הערכה אסטרטגית לישראל - הערכה אסטרטגית לישראל  2021-2020 : שנת החיסון? אתגרים פנימיים וחיצוניים לביטחון הלאומי