קראו בכותר - לפקודה תמיד אנחנו?  התנועות הקיבוציות והצבא,  1957-1948