קראו בכותר - תיאוקרטיה והומניות : העקרונות המדיניים והחברתיים בהגותו של אברהם אבן עזרא