קראו בכותר - קולנוע כאחר (פסיכו)אנליטי : לצפות עם לאקאן