קראו בכותר - פרחים תלושים משיח : גלגולי דימוי הפרח מ