קראו בכותר - עומדים בשער : כדורגל ויחסי יהודים וערבים בא"י-פלסטין, 1948-1917