קראו בכותר - שדה האוריינות החזותית : שיטוט מקומי במרחבים של תאוריה, יישום ופרשנות