קראו בכותר - הישרדות : תפיסת המוות בין מלחמות העולם בארץ ישראל ובאיטליה