קראו בכותר - בקורת ופרשנות : כתב־עת בין־תחומי  לחקר ספרות ותרבות - בקורת ופרשנות חוברת 47