קראו בכותר - אלה תולדות גדעון : מחזור סיפורים מקראי בראי מקבילותיו