קראו בכותר - סברה : ייצוגי הנכבה באמנות הפלסטינית בישראל