קראו בכותר - להבין את השואה, להבין את פוטנציאל הנאציות שבאדם : השואה כתוצר