קראו בכותר - כמו בובות בחלון ראווה  : מנהיגי העולים מאתיופיה בישראל