קראו בכותר - ספונה בקדושה : נזירות ירושלים בשלהי העת העתיקה