קראו בכותר - האינטראקציה בין המינים: האם הארכאית והפוסט־אבייקציה עיון ביצירותיהן של ז