קראו בכותר - אל גיא צלמוות : חוויית השואה בראייה רב־תחומית