קראו בכותר - מצבת הקומוניזם לארץ המובטחת : מאבקם של מדינת ישראל וארגונים יהודיים בעולם למען התרת עלייה ושחרור ממא