קראו בכותר - רועה עדרו : מנהיגות וניהול  בתקופת המשנה ובראשית  התלמוד