קראו בכותר - ודורך על במתי ים : מלחמת אל הסער בים בספרות המזרח הקדום