קראו בכותר - המשפחה בשלהי העת העתיקה - בין שארות וקהילה