קראו בכותר - אתה מלא אידיאלים ואני מלאת פרקטיות : איטה ומוטקה חדש כנרת, 1946-1926