קראו בכותר - נשים והגירה : אמנות ומגדר בעידן טרנס לאומי