קראו בכותר - ניסים, אירועים ופלאים קטנים : מסה פילוסופית