קראו בכותר - מעשה האמנות - בין משמעות להתענגות : עיון על פי מחשבת רולאן בארת