קראו בכותר - והירח על כידון הברוש שירת אלתרמן מציירת