קראו בכותר - מחכם באשי לרב ראשי : הרב יעקב מאיר 1856 - 1939