קראו בכותר - לוחמים במשפט : השיפוט הצבאי בישראל במלחמת העצמאות