קראו בכותר - הדוקס והצבא הרומי  בארץ ישראל : מדיוקלטיאנוס עד הכיבוש הערבי