קראו בכותר - האגם הנעלם : החולה כסמל להשתנות היחס לסביבה במדינת ישראל