קראו בכותר - אני עפרך : ישראל בסיפורת יידיש הישראלית 1948 - 1967