קראו בכותר - הערכת מדיניות בשעת משבר : מודל להפקת לקחים בעקבות משבר הקורונה