קראו בכותר - הַדבורים של הבלתי נראה : אל שפת השירה בעקבות יונג ונוימן