קראו בכותר - דיאלוג עם אלוהים : אוניו־מיסטיקה בפילוסופיה של שלמה אבן גבירול ושל יוהנס סקוטוס אריגנה