קראו בכותר - משנת ארץ ישראל - משנת ארץ ישראל : מסכת שבועות (סדר נזיקין ד)