קראו בכותר - עיונים בהגותו של ר׳ שאול סיררו : פרק בתולדות ההגות היהודית בפאס