קראו בכותר - המקרא בפרשנות חז"ל - המקרא בפרשנות חז"ל : כרך שלישי יונה