קראו בכותר - הבעל שם טוב וקבלת האר״י : כוונות ויחודים להמתקת הדינים שמסר מחולל החסידות לתלמידיו