קראו בכותר - בין שני הרים : "זוגות סופרים": קרבה, ריחוק וחיכוך יצירתי