קראו בכותר - המלחמה הבאה בצפון : תרחישים, חלופות אסטרטגיות והמלצות למדיניות הישראלית