קראו בכותר - משנת ארץ ישראל - משנת ארץ ישראל : חלק ב – עבודה זרה פרקים ג - ד (סדר נזיקין ו)