קראו בכותר - משנת ארץ ישראל - משנת ארץ ישראל : מסכת עבודה זרה - חלק א פרקים א- ב (סדר נזיקין ו)