קראו בכותר - משנת ארץ ישראל - משנת ארץ ישראל : מסכתות סנהדרין מכות - חלק ב  (סדר נזיקין ג)