קראו בכותר - משנת ארץ ישראל - משנת ארץ ישראל : מסכתות סנהדרין ומכות  חלק א - סנהדרין א פרקים א- ו (סדר נזיקין ג)