קראו בכותר - משנת ארץ ישראל - משנת ארץ ישראל : מסכת נזיקין : בבא בתרא חלק ב פרקים ז- י  (סדר נזיקין ב)