קראו בכותר - משנת ארץ ישראל - משנת ארץ ישראל : מסכת נזיקין : בבא בתרא חלק א פרקים א- ו  (סדר נזיקין ג3)