קראו בכותר - משנת ארץ ישראל - משנת ארץ ישראל : מסכת נזיקין : בבא מציעא כרך ב פרקים ו-י  (סדר נזיקין ב)