קראו בכותר - משנת ארץ ישראל - משנת ארץ ישראל : מסכת נזיקין : בבא מציעא כרך א פרקים א-ה  (סדר נזיקין ב 2)