קראו בכותר - משנת ארץ ישראל - משנת ארץ ישראל : מסכת נזיקין : בבא קמא כרך ב פרקים ג - י (סדר נזיקין ב 1)